Palvelut

Apua rakentamisen monenlaisiin tilanteisiin

Projektinjohto

Tarjoamme projektinjohdon palveluja asiakkaille, joilla on tarve laajentaa hankkeeseen omaa organisaatiota tai ei ole asiantuntemusta hankkeeseen ryhtymiseen.
Hanke voi olla pieni tai suuri, räätälöimme palvelun tarpeen mukaan.

Rakennuttaminen

Rakennuttamispalvelumme kattavat hankkeen kaikki vaiheet kokonaisvaltaisesti tai osasuorituksen, joista vastaamme tilaajan edustajana toimien. Käynnistämme projektit yhdessä tilaajan kanssa, laadimme hankesuunnitelman ja aikataulun sekä ohjaamme suunnittelua ja johdamme projektin asetettujen tavoitteiden mukaisesti takuuajan loppuun asti.

Työmaavalvonta

Valvonta on olennainen osa rakennusprojektin onnistumista. Sillä varmistetaan, että työmaalla noudatetaan sekä turvallisuusstandardeja että laatuvaatimuksia. Valvoja on avainasemassa varmistamassa, että hankkeen tavoitteet täyttyvät. Toimimme hankkeissa rakennustyön valvojana, joka tilaajan edustajana valvoo, että hanke toteutetaan asetettujen tavoitteiden ja sopimusten mukaisesti, hyvää rakennustapaa noudattaen sekä lakien, asetusten, viranomaisohjeiden mukaisesti.

Valvontakäynneillä seuraamme työn laatua, työturvallisuutta, aikataulun edistymistä sekä dokumentoimme kaikki vaiheet.

Vastaava työnjohtaja

Vastaavan työnjohtajan palvelua pientalorakentajille. Vastaava työnjohtaja eli Vastaava mestari valvoo, että rakennusprojekti sujuu asianmukaisesti. Vastaavan mestarin vastuulla on varmistaa, että työmaalla noudatetaan rakentamista koskevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä. Hän johtaa rakennustyötä ja vastaa viranomaisiin päin sen suorittamisesta.

Ota yhteyttä

Soita, lähetä sähköpostia tai täytä lomake

Ota yhteyttä